5- آیا می توانیم ازعایق پشم سنگ و پشم شیشه به عنوان سایبان استفاده نمائیم ؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (امتیاز دهید)
Loading...

5- آیا می توانیم ازعایق پشم سنگ و پشم شیشه به عنوان سایبان استفاده نمائیم ؟

این نوع عایق ها در ابتدا که نصب می شوند عملا بهتر از اجسام نامبرده در سوال قبل عمل می نمایند .
اما پس از جذب آب و رطوبت به سرعت خاصیت عایق بودن خود را از دست می دهند و عملا در دراز مدت تأثیر زیادی در عملکرد کولر نخواهند داشت .

تلفن سفارش سایبان کولر: ۰۲۱۷۷۶۴۸۳۲۷