4- آیا می توانیم ازبرزنت یاچادر، فایبرگلاس ، طلق ، ،ورقه آلومینیومی آهن ، گالوانیزه و … به عنوان سایبان کولراستفاده نمائیم ؟

باوجودی که اجسام مذکورایجاد سایه می کنند به جهت اینکه آنها عایق نیستند باز تشعشع ناشی از انتقال حرارت تابشی ( تشعشعی ) صورت می گیرد و عملاً نصب آنها تأثیر محسوسی درعملکرد کولر نداشته و صرفه جویی نیز انجام نخواهد شد.

تلفن سفارش سایبان کولر: ۰۲۱۷۷۶۴۸۳۲۷

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (امتیاز دهید)
Loading...

3- با خرید سایبان یا بهتربگوئیم پولی که صرف خرید سایبان کولرمی شود چگونه آن مبلغ جبران ومستهلک میشود؟

پولی که صرف خرید سایبان کولرمی شود یا صرفه جویی حاصل ازمصرف آب و برق خیلی سریع مستهلک خواهدشد و علاوه برآن با همان کولر قدیمی خودمان بدلیل بالارفتن راندمان و بهینه شدن آن هوای خنک تر و درنتیجه رفاه و آرامش و آسایش بیشتری درمحل کار و زندگی خواهیم داشت .

تلفن سفارش سایبان کولر: ۰۲۱۷۷۶۴۸۳۲۷

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (امتیاز دهید)
Loading...

2- نقش سایبان درکولرچیست ؟

برای رسیدن به جواب و روشن شدن هرچه بهترموضوع بنظرمی رسد در قالب یک مثال که همه ما تجربه آنرا داریم تشریح شود .
فرض می کنیم که ما سه ماشین مشابه و هم رنگ هم داریم و می خواهیم آنها را درچله تابستان چند ساعتی درکنارخیابان پارک کنیم ، ماشین شماره یک را پارک می نمائیم و ماشین شماره دو را نیزدرکنارآن گذاشته اما برروی آن چادر و یا برزنتی می کشیم و ماشین سوم را درکنارآنها منتهی درزیرسایه درختی قرار می دهیم همه ما این تجربه را داریم که بعد ازچندساعت بخواهیم آزماشین مذکور استفاده کنیم ماشین اول و دوم تبدیل به حمام سونا شده ، نشستن داخل آن عملاً بسیاردشواراست اما ماشین سوم که درزیرسایه درخت بود نسبت به ماشین اول و دوم بسیارخنک تر است و علت آن نیزروشن است درخت مانع تابش خورشید به ماشین سوم شده و درنتیجه انتقال حرارت تابشی ( تشعشعی ) صورت نگرفته است ، همان نقش درخت را سایبانهای کولر با پانل ازعایق فوم و روکش آلومینیومی بصورت بهتر و کاملتری بازی می کند.

تلفن سفارش سایبان کولر: ۰۲۱۷۷۶۴۸۳۲۷

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (امتیاز دهید)
Loading...

 1- چرا باید برروی کولرخود سایبان کولرنصب کنیم ؟
استفاده ازسایبان کولرعایق شده که ترجیحاً به رنگ روشن و سطح صیقلی باشد تا حداکثر باز تابش نور را داشته باشد و عایق آن نیز اجازه انتقال حرارت خورشید به کولر را ندهد دراین صورت دمای کولر و آب موجود درسینی کولر نیز چند درجه نسبت به کولر بدون سایبان خنک ترخواهدبود ، آن مقدارانرژی (خنکای ) که صرف پائین آوردن دمای بدنه کولر و آب آن می شود به راندمان کولراضافه شده و درنهایت هوای خنک تر و مطبوع تری درساختمان خواهیم داشت .

تلفن سفارش سایبان کولر: ۰۲۱۷۷۶۴۸۳۲۷

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (امتیاز دهید)
Loading...