چکه کردن هر شير آب سالانه 6‌ هزار ليتر آب را هدر مي‌دهد

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (امتیاز دهید)
Loading...

مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضلاب استان کرمان گفت: شير آبي که در هر ثانيه يکبار چکه مي‌کند، سالانه 6 هزار ليتر آب را هدر مي‌دهد.
محمد تربتي در گفتگو با خبرنگار فارس در کرمان اظهار داشت: هفته نخست تير ماه، هفته صرفه‌جويي آب در سراسر کشور نامگذاري شده ‌و در سال 1387 با اطلاع‌رساني به مردم اثر تغيير رفتار در مصرف مشاهده شد و حدود سه درصد در مصرف آب تاثيرگذاشت. 
تربتي خاطرنشان کرد: 92 درصد مصرف کنندگان که مهم‌ترين طبقه نيز محسوب مي‌شوند، مصرف کنندگان خانگي هستند و هشت درصد با کاربردهاي غيرمسکوني وجود دارند. وي تصريح کرد: الگوي مصرف با خانوار حدود پنج نفر به ازاي‌ هر نفر در شبانه روز جمعا 150 ليتر است، اما ميانگين مصرف در استان بسيار بالاتر از اين ميزان قرار دارد و کيفيت آب براي شرب پنج ليتر از 150 ليتراست. 
مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضلاب استان کرمان اظهار داشت: منابع آب استان بيش از 99 درصد آن از منابع آب‌هاي زير زميني تامين مي‌شود و از نظر بهداشتي هيچگونه مشکل شيميايي يا فيزيکي ندارد. 
وي افزود: مردم بدون هيچگونه دغدغه خاطرمي‌توانند از آبي که در شبکه آبرساني توزيع مي‌شود، استفاده کنند، زيرا مراکزبهداشت ‌و همچنين دانشگاه علوم پزشکي به عنوان ناظر قانوني بر کيفيت آب نظارت مي‌کنند. 
تربتي خاطرنشان کرد: اصلاح الگوي مصرف، بخشي به رفتار مصرف‌کننده و بخشي به وظايف قانوني شرکت آب و فاضلاب بازگشت دارد و اين دو مکمل هم هستند و آنچه در سازمان بايد مورد توجه قرار گيرد، مرتبط با الگوي مصرف است. 
وي تصريح کرد: مردم با اطلاع‌رساني حوادث و اتفاقات شبکه مي‌توانند از هدر رفت آب و اسراف آنجلوگيري کنند تا خسارت تاسيسات را هم به دنبال نداشته باشد. 
وي گفت: کولر آبيکه در تابستان زير نور خورشيد قرار گرفته با ايجاد سايبان براي ‌آن 750 ليتر درمصرف آب صرفه‌جويي مي‌شود و همچنين شير آبي که در هر ثانيه يک‌بار چکه مي‌کند،سالانه 6 هزار ليتر آب را هدر مي‌دهد. 
مدير عامل شرکت مهندسي آب و فاضلاب استان کرمان اظهار داشت: با کاستن هر دقيقه از مدت دوش گرفتن و استحمام کردن، بين 20 تا40ليتر در مصرف آب صرفه‌جويي مي‌شود.

حمل و نقل و نصب  رایگان  سایبان کولر

برای سفارش همین حالا تماس بگیرید:

۷ ۲ ۳ ۸ ۴ ۶ ۷ ۷ – ۰۲۱