2- نقش سایبان درکولرچیست ؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (امتیاز دهید)
Loading...

2- نقش سایبان درکولرچیست ؟

برای رسیدن به جواب و روشن شدن هرچه بهترموضوع بنظرمی رسد در قالب یک مثال که همه ما تجربه آنرا داریم تشریح شود .
فرض می کنیم که ما سه ماشین مشابه و هم رنگ هم داریم و می خواهیم آنها را درچله تابستان چند ساعتی درکنارخیابان پارک کنیم ، ماشین شماره یک را پارک می نمائیم و ماشین شماره دو را نیزدرکنارآن گذاشته اما برروی آن چادر و یا برزنتی می کشیم و ماشین سوم را درکنارآنها منتهی درزیرسایه درختی قرار می دهیم همه ما این تجربه را داریم که بعد ازچندساعت بخواهیم آزماشین مذکور استفاده کنیم ماشین اول و دوم تبدیل به حمام سونا شده ، نشستن داخل آن عملاً بسیاردشواراست اما ماشین سوم که درزیرسایه درخت بود نسبت به ماشین اول و دوم بسیارخنک تر است و علت آن نیزروشن است درخت مانع تابش خورشید به ماشین سوم شده و درنتیجه انتقال حرارت تابشی ( تشعشعی ) صورت نگرفته است ، همان نقش درخت را سایبانهای کولر با پانل ازعایق فوم و روکش آلومینیومی بصورت بهتر و کاملتری بازی می کند.

تلفن سفارش سایبان کولر: ۰۲۱۷۷۶۴۸۳۲۷