1- چرا باید برروی کولرخود سایبان کولرنصب کنیم ؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (امتیاز دهید)
Loading...
 1- چرا باید برروی کولرخود سایبان کولرنصب کنیم ؟
استفاده ازسایبان کولرعایق شده که ترجیحاً به رنگ روشن و سطح صیقلی باشد تا حداکثر باز تابش نور را داشته باشد و عایق آن نیز اجازه انتقال حرارت خورشید به کولر را ندهد دراین صورت دمای کولر و آب موجود درسینی کولر نیز چند درجه نسبت به کولر بدون سایبان خنک ترخواهدبود ، آن مقدارانرژی (خنکای ) که صرف پائین آوردن دمای بدنه کولر و آب آن می شود به راندمان کولراضافه شده و درنهایت هوای خنک تر و مطبوع تری درساختمان خواهیم داشت .

تلفن سفارش سایبان کولر: ۰۲۱۷۷۶۴۸۳۲۷