4- آیا می توانیم ازبرزنت یاچادر، فایبرگلاس ، طلق ، ،ورقه آلومینیومی آهن ، گالوانیزه و … به عنوان سایبان کولراستفاده نمائیم ؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (امتیاز دهید)
Loading...

4- آیا می توانیم ازبرزنت یاچادر، فایبرگلاس ، طلق ، ،ورقه آلومینیومی آهن ، گالوانیزه و … به عنوان سایبان کولراستفاده نمائیم ؟

باوجودی که اجسام مذکورایجاد سایه می کنند به جهت اینکه آنها عایق نیستند باز تشعشع ناشی از انتقال حرارت تابشی ( تشعشعی ) صورت می گیرد و عملاً نصب آنها تأثیر محسوسی درعملکرد کولر نداشته و صرفه جویی نیز انجام نخواهد شد.

تلفن سفارش سایبان کولر: ۰۲۱۷۷۶۴۸۳۲۷